Dziękujemy za zakup biletu - JUMPCITY Gdynia

Dziękujemy za zakup biletu

Do zobaczenia na trampolinach!

PAMIĘTAJ
Wejścia do parku są o pełnych godzinach, koniecznie przyjdź 15 min wcześniej.

#skaczemyzradości tm